Podobno nigdy nie zasypia. Formy, rola i funkcje współczesnego pieniądza

Materiał składa się z sekcji: „Ponoć nigdy nie zasypia. Formy, rola i funkcje współczesnego pieniądza”, „Pieniądz – dlaczego nie możemy się bez niego obejść?”, „Odrobina historii. Ewolucja form pieniądza”, „Odrobina historii. Ewolucja form pieniądza”, „Odrobina historii. Ewolucja form pieniądza”, „Odrobina historii. Ewolucja form pieniądza”, „Jeśli chcesz wiedzieć więcej”, „Rola i funkcje pieniądza we współczesnej gospodarce”, „Rola i funkcje pieniądza we współczesnej gospodarce”, „Funkcje i cechy pieniądza”, „Pieniądz w Polsce”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 12 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 7 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne;

- mapę Europy z zaznaczonymi państwami UE oraz strefy euro;

- tekst źródłowy na temat waluty euro jako symbolu integracji wraz z ćwiczeniem do wykonania na podstawie mapy i tekstu;

- zdjęcie monety z wizerunkiem Elżbiety II;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z rynkiem, podmiotami ekonomicznymi i polityką gospodarczą oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z pieniądzem;

- opis roli pieniądza;

- przysłowia związane z pieniądzem;

- opis historii ewolucji form pieniądza;

- ilustrację, na której przestawiono sir Thomas Gresham;

- ilustrację, na której przestawiono brakteat „hebrajski” Mieszka Starego;

- ilustrację, na której przestawiono banknot chiński z okresu dynastii Ming;

- ilustrację, na której przestawiono muszle stanowiące surogat (zamiennik) pieniądza kruszcowego;

- ilustrację, na której przestawiono suweren z wizerunkiem Jerzego IV z 1821 r.;

- ilustrację, na której przestawiono dolar amerykański;

- ilustrację, na której przestawiono francuska złota moneta – écu;

- ilustrację, na której przestawiono koszyk écu w 1991;

- ilustrację, na której przestawiono oficjalny symbol waluty euro;

- definicje deprecjacji, aprecjacji, dewaluacji, systemu denarowego, brakteatów, reformy groszowej, systemu bimetalicznego, banknotów, płacideł, pieniędzy symbolicznych, bilonu, pieniędzy zdawkowych, parytetu złota, waluty;

- opis okoliczności powstania systemu z Bretton Woods;

- definicje sztywnego kursu walutowego, specjalnego prawa ciągnienia, ECU, Euro;

- opis roli i funkcji pieniądza we współczesnej gospodarce;

- opis pieniądza elektronicznego;

- ilustrację, na której przestawiono karty bankowe‑kredytowe;

- opis funkcji pieniądza;

- opis cech pieniądza;

- opis przypadków fałszerstwa pieniądza;

- tekst źródłowy na temat zasad zachowania obywatela w sytuacji posiadania fałszywego banknotu;

- opis jednostki monetarnej w Polsce po 1995 r.;

- ilustrację, na której przedstawiono banknot z II Rzeczypospolitej (100 złotych);

- definicję denominacji;

- opis waluty kolekcjonerskiej;

- podsumowanie wiadomości na temat pieniądza wraz z przydatnymi linkami i sześcioma ćwiczeniami, w tym dwoma interaktywnymi.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Dmochowski, Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne, Warszawa 1923.
  • Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_pl [dostęp 21.10.2021 r.].
  • Źródło: Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, ze zm., Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939 [dostęp 11.08.2021 r.].
  • Źródło: Zasady zachowania obywatela w sytuacji posiadania fałszywego banknotu, dostępny w internecie: www.nbp.pl/home.aspx?f=/faq/008.html [dostęp 13.06.2021 r.].
  • Źródło: Robert Kiyosaki, Sharon L. Lechter, Bogaty ojciec, biedny ojciec, 2006.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida