Podróż po Ukrainie. Zeszyt ćwiczeń z ukrainoznawstwa. cz.1

Materiał w języku ukraińskim do nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej.

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce – kl. I–III szkoły
podstawowej.

Autor:
Marek Syrnyk, Natalia Bogdanets-Biloskalenko, Olena Linnik, Marek Syrnyk, Natalia Bogdanets-Biloskalenko, Olena Linnik