„Podróż po Ukrainie”. Zeszyt ćwiczeń z ukrainoznawstwa, część 3

Materiał w języku ukraińskim do nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej.