„Podróż po Ukrainie”. Zeszyt ćwiczeń z ukrainoznawstwa dla kl. IV szkoły podstawowej, część 2

Materiał w języku ukraińskim do nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej.

Autor:
Marek Syrnyk, Natalia Bogdanets-Biloskalenko, Yulia Shumeiko, Marek Syrnyk, Natalia Bogdanets-Biloskalenko, Yulia Shumeiko