Podróżowanie, pisanie i czytanie

Starter: 

 • fotografia współczesna:  popularność literatury faktu i dokumentu w drugiej połowie XX wieku (dzienniki, wspomnienia, biografie, reportaże); polecenie przeczytania książki "Podróże z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego; polecenie przypomnienie informacji na temat gatunku reportażu; wyszukanie informacji na temat polskich mistrzów reportażu; ilustracja: Mapa świata za czasów Herodota; 

Rozdział: O autorze

 • fotografia i biogram Ryszarda Kapuścińskiego; dwa ćwiczenia otwarte;

Rozdział: O dziele

 • budowa i problematyka "Podróży z Herodotem"; fotografia: Popiersie Herodota; definicja: reportaż; 

Rozdział: Podróże z Herodotem (I)

 • Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem"; pięć pytań związanych z rozumieniem tekstu; polecenie napisania wypowiedzi argumentacyjnej (”Przeszłość nie istnieje”. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu "Podróży z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego oraz do innego tekstu kultury); fotografia: Herodot, Dzieje, greckie wydanie; 

Rozdział: Podróże z Herodotem (II)

 • fotografia wspólczesna: Wielki Mur Chiński; Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem"; cztery ćwiczenia otwartych związanych z rozumieniem tekstu; dwa ćwiczenia interaktywne;

Rozdział: Podróże z Herodotem (III)

 • Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem"; trzy ćwiczenia otwarte dotyczące rozumienia tekstu; polecenie związane z wyszukaniem i zapisaniem informacji na temat polskich reporterów i reportażystów; 

Rozdział: Kapuściński – reportażysta

 • Zygmunt Ziątek "Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej"; pięć ćwiczeń otwartych związanych z tekstem; dwa ćwiczenia interaktywne, jedno polecenie; fotografia: Hajle Sellasje I, cesarz Etiopii, bohater książki Ryszarda Kapuścińskiego; 

Rozdział: Filmy o reporterach

 • praca reporterów jako temat filmów; polecenie obejrzenia filmu 5 dni wojny (2010) w reżyserii Renny’ego Harlina i napisania recenzji dzieła; 

Rozdział: Zadaniowo

 • cztery polecenia ( w tym napisanie wypowiedzi argumentacyjnej  na temat: „Reporter – tłumacz kultur czy zwykły turysta?”); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Zygmunt Ziętek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999, s. 100–106.
 • Źródło: Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 53–64.
 • Źródło: Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 252–253.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida