Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej (cz. I) - pakiet edukacyjny

Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej - scenariusz lekcji, wykład, prezentacja multimedialna.

Celem scenariusza jest zapoznanie uczniów z podstawowymi przepisami prawnymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.