Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej (cz. II) - pakiet edukacyjny

Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej - scenariusz lekcji, wykład, prezentacja multimedialna.

Celem scenariusza jest zapoznanie z zasadami tworzenia firmy i obowiązkami przedsiębiorcy.