Podstawniki jednowartościowe utworzone z węglowodorów

Materiał przedstawia tabelę zawierającą najważniejsze łańcuchowe, cykliczne i aromatyczne, nasycone i nienasycone podstawniki jednowartościowe utworzone z węglowodorów, wraz z ich nazwami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida