Podstawowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym

Karta podsumowująca i sprawdzająca wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia na lekcji „Podstawowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym”

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida