Podstawowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym

Omówienie struktury funkcji, tworzenia formuł z wykorzystaniem funkcji, własności funkcji Suma, Średnia, Licz.jeżeli i Jeżeli.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida