Podsumowanie wiadomosci o baśni.

Definicja baśni, cechy charakterystyczne każdej baśni - podsumowanie wiadomości.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida