Podsumowanie wiadomości o magnetyzmie i elektromagnetyzmie

Zasób zawiera: opis wiadomości omówionych w dziale dotyczącym magnetyzmu; rysunek przedstawiający ułożenie opiłków żelaznych wokół magnesu sztabkowego.

Zasób zawiera: rysunek przedstawiający magnes sztabkowy; określenie magnesu; informacje o oddziaływaniu biegunów magnetycznych.

Zasób zawiera: rysunek przedstawiający ułożenie opiłków żelaznych obrazujących linie pola magnetycznego; cztery sformułowania podsumowujące dotyczące pola magnetycznego magnesu.

Zasób zawiera: rysunek przedstawiający pole magnetyczne Ziemi; osiem sformułowań podsumowujących dotyczących pola magnetycznego Ziemi, biegunów magnetycznych Ziemi i zasady działania kompasu.

Zasób zawiera: zdjęcie spinaczy i szpilek przyciągniętych przez magnes; zestawienie informacji o ferromagnetykach, paramagnetykach i diamagnetykach.

Zasób zawiera: zdjęcie pokazujące ustawienie igły magnetycznej w momencie gdy w przewodniku umieszczonym nad igłą prąd nie płynie i płynie; sześć sformułowań podsumowujących dotyczących pola magnetycznego przewodnika z prądem; zdjęcie przedstawiajace ułożenie opiłków żelaznych wokół prostoliniowego przewodnika z prądem; rysunek przedstawiający linie pola magnetycznego zwojnicy z prądem.

Zasób zawiera: rysunek przedstawiający elektromagnes; cztery sformułowania podsumowujące dotyczące budowy, własności i zastosowania elektromagnesu.

Zasób zawiera: zdjęcie modelu silnika na prąd stały; siedem sformułowań podsumowujących dotyczących budowy i zasady działania silnika elektrycznego.

Zasób zawiera: rysunek przedstawiający zestaw do otrzymania prądu indukcyjnego (galwanometr, zwojnica, przewody, magnes sztabkowy); trzy sformułowania podsumowujące dotyczące zjawiska indukcji elektromagnetycznej i prądu indukcyjnego. Zasób może być wykorzystany w szkole podstawowej jako materiał dodatkowy na lekcjach albo na zajęciach dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Zasób zawiera: rysunek przedstawiający model transformatora; osiem sformułowań podsumowujących dotyczących budowy, zasady działania i zastosowania prądnicy i transformatora.Zasób może być wykorzystany w szkole podstawowej jako materiał dodatkowy na lekcjach albo na zajęciach dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Zasób zawiera: rysunek przedstawiający zastosowanie poszczególnych rodzajów promieniowania wraz z widmem ciągłym światła widzialnego; pięć sformułowań podsumowujących dotyczących fal elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem określenia poszczególnych rodzajów fal i ich zastosowana.

Zasób zawiera: sześć ćwiczeń interaktywnych wyboru odpowiedzi, w tym jedno obliczeniowe.

Zasób zawiera zestaw dziewięciu poleceń dla ucznia dotyczących takich zagadnień jak: bieguny magnesu, linie pola magnetycznego, zasada działania kompasu, zastosowanie magnesów trwałych, siła elektrodynamiczna, zmiana kierunku obrotów wirnika w silniku.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida