Podsumowanie wiadomości z XX-lecia międzywojennego.

Pytania przekrojowe z XX-lecia międzywojennego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.