Podział cukrów

Schemat przedstawia podział cukrów na cukry proste i złożone (te ostatnie z kolei dzielą się na dwucukry i wielocukry). Przedstawiono także budowę cząsteczek glukozy i fruktozy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida