Podział czasownika - formy

Wykres osobowych i nieosobowych form czasownika.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.