Podział skał

Schemat przedstawia podstawowy podział skał na: magmowe, osadowe i metamorficzne. Krótko opisano powstawanie każdego typu skał oraz wymieniono ich rodzaje charakterystyczne dla danej grupy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida