Podział węglowodorów cyklicznych na cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny oraz areny: wzory strukturalne

Podział węglowodorów cyklicznych na cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny oraz areny jest przedstawiony w postaci wzorów strukturalnych. We wzorach za pomocą kolorów wyróżnione są charakterystyczne dla tych grup związków cechy budowy (np. wiązania nienasycone), a także przedstawione są wzory ogólne. Wzory strukturalne ukazują budowę cząsteczek, ale nie zachowują rzeczywistych kątów między wiązaniami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida