Podział węglowodorów cyklicznych na cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny oraz areny: wzory sumaryczne

Podział węglowodorów cyklicznych na cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny oraz areny jest przedstawiony w postaci wzorów sumarycznych. We tablicy przedstawione są wzory ogólne. Wzory sumaryczne ukazują skład pierwiastkowy cząsteczek związków chemicznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.