Poemat symfoniczny

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z jednoczęściową formą orkiestrową – poematem symfonicznym. Omówienie budowy poematu oraz wyjaśnienie pojęcia muzyki programowej. Omówienie problematyki związanej z pojawieniem się programu oraz umiejscowieniem go w poemacie. Przedstawienie tematyki poematów oraz wskazanie kompozytorów różnych epok, tworzących ten gatunek muzyczny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida