Poetycki życiorys humanisty – Jan Kochanowski "Do gór i lasów".

Lekcja zapoznaje z poetycką formą autobiografii. Uczniowie dowiadują się o głównych faktach z życia Kochanowskiego, poznają nowe terminy, uczą się interpretować tekst w kontekście życiorysu twórcy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.