Pole równoległoboku - prezentacja

Prezentacja dotyczy wprowadzenia do obliczania pola powierzchni równoległoboku, wykorzystania umiejętności obliczania pola do rozwiązywania zadań tekstowych

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.