Pole wycinka koła

Prezentacja ta może zostać wykorzystana na lekcjach matematyki w gimnazjum, gdy wprowadzane jest pojęcie wycinka koła i wzór na pole wycinka koła. Pomaga zainteresować uczniów nauczanymi treściami. Doskonali umiejętność opisu sytuacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida