Polityka ustępstw państw europejskich wobec państw faszystowskich

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Przed polityką ustępstw czy już polityka ustępstw?", „Nadrenia”, „Anschluss Austrii”, „W kierunku »Wielkich Niemiec«”, „Los Sudetów czeskich – konferencja w Monachium”, „Los Sudetów czeskich – konferencja w Monachium”, „Ostatnie zdobycze Hitlera i Mussoliniego”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie: Audiobook z wypowiedzią Josepha Goebbelsa na tajnej odprawie wojskowej w kwietniu 1940 roku.

Materiał zawiera 11 ilustracji: Fotografię z działań na froncie w Abisynii; wyjazd żołnierzy włoskich na wojnę; zdjęcie Arthura Seyssa - Inquarta i Adolfa Hitlera; niemieckich i austriackich celników demolujących słupy graniczne; kartę do głosowania, za czy przeciw przyłączeniu Austrii do Niemiec; głosowanie w Reichstagu za przyłączeniem Austrii; sygnatariuszy układu monachijskiego; zdjęcie premiera Wielkiej Brytanii Nevillea Chamberlaina po powrocie do kraju z Monachium; miejsce podpisania traktatu monachijskiego.

Materiał zawiera również informacje o pasywnej polityce Wielkiej Brytanii i Francji wobec Hitlera, Nadrenii oraz tekst Mateusza Zimmermana „Monachium – hańba wśród oklasków”, 9 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych oraz 11 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych. 

Audiobook 2: 1 Wypowiedź Josepha Goebbelsa na tajnej odprawie wojskowej w kwietniu 1940 roku; 2 Układ monachijski.

Bibliografia:

  • Źródło: Układ monachijski, [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, s. 114.
  • Źródło: Monachium – hańba wśród oklasków , dostępny w internecie: https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/monachium-hanba-wsrod-oklaskow/2b3kz [dostęp 11.05.2021 r.].
  • Źródło: Pasywna polityka Wielkiej Brytanii i Francji wobec Hitlera, [w:] Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012, s. 322–323.
  • Źródło: Wypowiedź Josepha Goebbelsa na tajnej odprawie wojskowej w kwietniu 1940 roku, [w:] Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia 1871–1939. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 2002, s. 262.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida