Polityka zagraniczna II RP w l. 1922‑1936

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie", „Sytuacja międzynarodowa Polski w latach 1921–1925", „Sojusz z Francją", „Polityka zagraniczna »po maju« – pierwszy okres", „Polityka równowagi", „Porozumienie z Niemcami", „Zamiast podsumowania".

Wprowadzenie zawiera tekst instrukcji ogólnej ministra spraw zagranicznych RP K. Skirmuta z wytycznymi dla polskiej polityki zagranicznej (ściśle tajne) 3 sierpnia 1921 Warszawa.

Materiał zawiera 6 ilustracji: fotografię ze spotkania w Rapallo; zdjęcie Gustava Stresemanna, Austena Chamberlaina, Aristide’a Brianda podczas spotkania w Locarno; zdjęcie Hansa Adolfa von Moltkego; Józefa Piłsudskiego, Josepha Goebbelsa i Józefa Becka w Warszawie 14 czerwca 1934 r.; Józefa Becka i Hermanna Göringa z małżonkami; wizytę ministra Barthou w Krakowie.

Materiał zawiera również wypowiedź Józefa Piłsudskiego; tekst umowy politycznej polsko‑francuskiej z 1921; fragment tekstu o polsko‑radzieckim pakcie o nieagresji; opis kierunków polskiej polityki, 9 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych oraz 14 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Bibliografia:

  • Źródło: Polsko-sowiecki układ o nieagresji (strona I), [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 124.
  • Źródło: Deklaracja zawarta między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy, podpisana w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 roku – fragment.
  • Źródło: Wypowiedź Józefa Piłsudskiego, [w:] , Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, red. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, Warszawa 1996, s. 47–49.
  • Źródło: Umowa polityczna polsko-francuska, 10 lutego 1921 roku, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 120–121.
  • Źródło: Kierunki polskiej polityki zagranicznej, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, t. 1, Warszawa 2003.
  • Źródło: 3 sierpnia 1921, Warszawa – instrukcja okólna ministra spraw zagranicznych RP K. Skirmuta z wytycznymi dla polskiej polityki zagranicznej (ściśle tajna), [w:] , Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, t. 1, Warszawa 1989, s. 175.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida