„Poloneza czas zacząć”… W soplicowskiej audiosferze

Zasób składa się z 5 ilustracji, 7 poleceń, 20 ćwiczeń, w tym 1 interaktywnego.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2015, s. 262–263.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2015, s. 333–334.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2015, s. 441–442.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2015, s. 440.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2015, s. 298–299.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida