Strona główna Polska emigracja polityczna. Działalność rządu na uchodźstwie
Powrót

Polska emigracja polityczna. Działalność rządu na uchodźstwie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia
Historia i teraźniejszość
Historia 2022
Udostępnij

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: List polskich działaczy emigracyjnych do księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego informujący o sytuacji Polaków na uchodźstwie. Paryż, 29 listopada 1965 r., [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1956-1989, t. VI, część I, wybór A. Kosecki, J. R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 230–233.
  • Źródło: 5 lipca 1945, Londyn.
    Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii o powołaniu „Interim Treasury Committee for Polish Questions”
    , [w:] A., J. R. Szaflik, R., Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1945–1956, t. 5, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003, s. 31.
  • Źródło: Akt politycznego zjednoczenia emigracji, [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1956–1989, t. 6, cz. 1, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 423.
  • Źródło: Oświadczenie Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego w sprawie tzw. handlarzy śmierci, [w:] Roman Buczek, Stanisław Mikołajczyk, t. 2, Toronto 1996, s. 319–320.
  • Źródło: Ryszard Kaczmarek, Historia Polski 1914–1989, Warszawa 2010, s. 605.