Polska pod dwiema okupacjami

Zasób zawiera oś czasu oraz ćwiczenie interaktywne Kampania wrześniowa - kalendarz. Rozdział zaczyna opowiadanie z książki "Kamienie na szaniec", Aleksandra Kamińskiego o Alku i Rudym, którzy zorganizowali akcję małego sabotażu. Do wykorzystania na lekcjach języka polskiego.

Zasób zawiera krótki wstęp, kolorową mapę przedstawiającą Polskę pod dwiema okupacjami oraz dwa ćwiczenie interaktywne: polecenia związane z pracą z mapą i tekstem źródłowym: Skąd pochodzą poszczególne osoby?

Zasób zawiera komiks składający się z dwudziestu sześciu kolorowych ilustracji, pod tytułem: Poszukiwanie, autorstwa Eric Heuvel, Ruud van der Rol, Lies Schippers, kolorową mapę przedstawiającą Polskę pod okupacją - getta oraz czterech ćwiczeń interaktywnych obejmujących polecenia pracy z komiksem i mapą.

Zasób zawiera cztery czarno‑białe zdjęcia: napis wykonany w czerwcu 1943 roku przez harcerzy z Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, jeden z numerów „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego przez Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze podlegające Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej‑Armii Krajowej (Wydział VII: Biuro Informacji i Propagandy), lekcja języka polskiego podczas tajnych kompletów w Łopienniku w 1941 roku i 3 Wileńska Brygada Armii Krajowej, dwa ćwiczenia, w tym jedno interaktywne, dotyczące form oporu społeczeństwa polskiego oraz krótki tekst nt. polskiego państwa podziemnego.

Podsumowanie obejmuje krótki opis sytuacji Polaków pozostających pod dwiema okupacjami, politykę eksterminacji narodu polskiego i żydowskiego oraz podaje najbardziej znane miejsca kaźni - Auschwitz i Katyń. Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, 1957.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida