Polska w Unii Europejskiej

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Szkoła podstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał składa się z sekcji: "Unijne inwestycje", "Długa droga do Unii", "Unia według Polaków", "Sprawdź wiedzę".

Materiał zawiera:

- 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 filmów, 11 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych;

- film z archiwum TVP na temat inwestycji, które powstały dzięki wsparciu Unii Europejskiej wraz z ćwiczeniem do wykonania na jego podstawie;

- propozycję projektu edukacyjnego, który polega na opracowaniu propozycji potrzebnej inwestycji;

- opis wymogów formalnych projektu edukacyjnego;

- film z archiwum TVP na temat powstania Unii Europejskiej;

- film z archiwum TVP na temat polskiej drogi do Unii Europejskiej;

- film z archiwum TVP na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.;

- opis polityków postkomunistycznych, którzy negocjowali wejście Polski do UE;

- ćwiczenie, które polega na przeprowadzeniu dyskusji na temat jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby w 2004 roku nie weszła w struktury Unii Europejskiej wraz z drzewem decyzyjnym do wypełnienia;

- ciekawostki na temat położenia Unii Europejskiej na pięciu kontynentach, maskotki Unii i biurokracji;

- opis badań opinii publicznej na temat Unii Europejskiej przeprowadzanych wśród Polaków na przestrzeni lat 1994‑2014;

- wykres badań przeprowadzonych przez CBOS, który przedstawia stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej w latach 1994‑2014;

- tabelę z badań przeprowadzonych przez CBOS, która przedstawia stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej w latach 2008‑2014;

- wykres badań przeprowadzonych przez CBOS, który przedstawia opinię Polaków na temat korzyści i strat, które przynosi Polsce integracja z Unią Europejską;

- wykres badań przeprowadzonych przez CBOS, który przedstawia opinię Polaków na temat korzyści i strat, które przynosi im osobiście integracja z Unią Europejską;

- ćwiczenie, które polega na ustaleniu jaki wkład w Unię Europejską mają Polacy;

- opis Polaków zajmujących stanowiska w Unii Europejskiej (Danuta Hübner, Jerzy Buzek, Donald Tusk);

- informację o ilości miejsc w Parlamencie UE przypadających Polsce;

- zestaw siedmiu ćwiczeń interaktywnych o Unii Europejskiej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida