Polski mit sarmaty. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Starter: 

 • ilustracja z książki: Przygody Jana Chryzostoma Paska: według jego Pamiętników; informacja o popularności pamiętników w XVII wieku; polecenie opisania (na podstawie dowolnych źródeł) odmian i  charakterystyk pamiętników (dziennik, diariusz, pamiętnik, annał, blog);

Rozdział: Jan Chryzostom Pasek – autor Pamiętników  

 • informacja o wydaniu "Pamiętników" Paska; ilustracja z książki: Przygody Jana Chryzostoma Paska: według jego Pamiętników, Jerzy Laskarys, 1882; biogram Jana Chryzostoma Paska; Czesław Hernas "Literatura baroku" (dwa fragmenty: tematyka "Pamiętników", pożegnanie z koniem); 

Rozdział: Pasek – szlachcic i żołnierz

 • obraz: Jan Chryzostom Pasek pod Lachowiczami, Juliusz Kossak; obraz nieznanego autora przedstawiający alegoryczny portret Jerzego Sebastiana Lubomirskiego na koniu; ; ćwiczenie interaktywne; Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki"(fragment o bitwie pod Trzemeszną) i cztery ćwiczenia związane z interpretacją i analizą fragmentu; Pomnik w Tykocinie przedstawiający Stefana Czarnieckiego, dowódcę Jana Chryzostoma Paska; Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki" (fragment o najeździe Rakoczego na Polskę) i pięć poleceń związanych z rozumieniem i interpretacją fragmentu; ćwiczenie interaktywne; obraz nieznanego autora przedstawia alegoryczny portret Jerzego Sebastiana Lubomirskiego na koniu;

Rozdział: Barokowa stylizacja i makaronizmy

 • Informacja o obecności w "Pamiętnikach" języka łacińskiego; definicja makaronizmu; Czesław Hernas "Literatura baroku" (fragment o stylu "Pamiętników");  Roman Pollak "Wstęp" (fragment o narracji "Pamiętników"); Władysław Czapliński "Wstęp" (fragment o języku "Pamiętników"); ćwiczenie otwarte związane z powyższymi tekstami.

Rozdział: Sarmaci

 • obraz: Stanisław Antoni Szczuka w tradycyjnym stroju sarmackim, autora nieznanego; mapa środkowo‑wschodniej Europy przedstawia m.in. Sarmację, Scytię i Ruś; informacje o sarmatyzmie;

Rozdział: Teksty do wyboru

 • Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki" (fragment o męstwie Rubieszowskiego) i cztery polecenia otwarte związane z interpretacją fragmentu; Janusz Tazbir "Paskowe zwierciadło epoki"; polecenie otwarte;

Rozdział: O megalomanii

 • polecenie: Czy megalomania narodowa to postawa, którą można usprawiedliwiać? Odpowiedź z uzasadnieniem; polecenie: Czy twórca pamiętników powinien pisać prawdę i tylko prawdę? Odpowiedź z uzasadnieniem.

Rozdział: Zadaniowo

 • polecenie napisania rozprawki na temat: Liberum veto – narzędzie w rękach bezmyślnych czy przekupnych?; ćwiczenie interaktywne związane z analizą archaizmów i makaronizmów i obcych zwrotów; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Janusz Tazbir, Paskowe zwierciadło epoki, [w:] tegoż, Spotkania z historią, Warszawa 1979, s. 54–55.
 • Źródło: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Wraszawa 2017.
 • Źródło: Roman Pollak, Wstęp, [w:] tegoż, Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1955, s. 12.
 • Źródło: Władysław Czapliński, Wstęp, [w:] tegoż, Jan Pasek, Pamiętniki, Wrocław 1979.
 • Źródło: Czesław Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1987, s. 264–265.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida