Polskie malarstwo batalistyczne i religijne w okresie baroku