Polskie Państwo Podziemne. Podziemie komunistyczne

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Konspiracja wojskowa”, „Armia Krajowa”, „Konspiracja polityczna”, „Polskie Państwo Podziemne”, „Kultura w ukryciu”, „Działalność dywersyjno‑sabotażowa”, „Ku końcowi”, „Polscy komuniści. Powstanie PPR”, „O co walczymy?”, „Różne możliwości”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzeniem jest ćwiczenie przypominające o doświadczeniu Polaków w konspiracji (rozbiory).

Materiał zawiera: tekst ”O co walczy naród polski”; deklarację Rady Jedności Narodowej w sprawie współżycia międzynarodowego, pokoju i przebudowy ustroju – Warszawa 15 III 1944 r.; wspomnienia Elżbiety Barszczewskiej; 10 przykazań walki cywilnej; sprawozdanie gen. Stefana Roweckiego do Centrali; deklaracja programu PPR – listopad 1943; tekst manifestu PKWN; tekst o zjawisku kolaboracji w Polsce.

Materiał zawiera 15 ilustracji: fotografię Michała Tokarzewskiego‑Karaszewicza; zdjęcie mosiężnego orzełka Armii Krajowej; żołnierzy Armii Krajowej; zdjęcie ZHP w konspiracji; mapę Armia Krajowa – podział terenowy, 16 ćwiczeń, w tym 16 interaktywnych oraz 17 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Bibliografia:

  • Źródło: Zjawisko kolaboracji w Polsce, [w:] Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 29–30.
  • Źródło: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Lubelski/Rocznik_Lubelski-r1959-t2/Rocznik_Lubelski-r1959-t2-s7-14/Rocznik_Lubelski-r1959-t2-s7-14.pdf.
  • Źródło: „O co walczymy?” – druga deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej, wydana w Warszawie w listopadzie 1943 roku – fragmenty.
  • Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Sprawozdanie_gen._Stefana_Roweckiego_do_Centrali,_z_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_akcji_N_(1942).
  • Źródło: 10 przykazań walki cywilnej, „Biuletyn Informacyjny” 1942, nr 7 maja.
  • Źródło: Wspomnienia Elżbiety Barszczewskiej, [w:] Wiesław Głębocki, Karol Mórawski, Kultura walcząca 1939–1945, Warszawa 1985, s. 206.
  • Źródło: https://klubjagiellonski.pl/2019/04/30/o-co-walczy-narod-polski/.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida