Pomnik Wolności w Rydze

Symbol niepodległości Łotwy, stoi w centrum Rygi. Odsłonięty w 1935 roku. Potocznie przez Łotyszów nazywany Mildą.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.