Pory roku

Zapoznanie uczniów z przyczynami zmian pór roku.Przedstawienie nachylenia osi Ziemi oraz sposobu w jaki Słońce ogrzewa Ziemię.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.