Postępowanie sądowe

Materiał składa się z sekcji: „Postępowanie karne”, „Uczestnicy postępowania karnego”, „Przebieg procesu karnego”, „Postępowanie cywilne”, „Proces cywilny”, „Mediacja w postępowaniu cywilnym”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 6 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej ze strukturą sądownictwa w Polsce, funkcją represyjną prawa, aktami normatywnymi z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z przebiegiem postępowania karnego i cywilnego;

- opis postępowania karnego;

- zdjęcie, na którym przedstawiono ręce skute kajdankami;

- opis uczestników postępowania karnego;

- prawa i obowiązki oskarżonego;

- polecenie dla ucznia, którego zadaniem jest wyszukanie informacji na temat praw przysługujących świadkowi;

- opis przebiegu procesu karnego;

- opis kasacji w procesie karnym;

- opis postępowania cywilnego;

- opis zasad i typu odpowiedzialności cywilnej;

- zdjęcie, na którym przedstawiono kodeks i młotek;

- opis procesu sądowego;

- opis stron postępowania cywilnego;

- opis mediacji w postępowaniu cywilnym;

- podsumowanie postępowania przed sądem karnym i cywilnym, wraz z zalecaną literaturą i czterema ćwiczeniami dotyczącymi postępowania sądowego (dwa interaktywne).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida