Postępowanie wobec zagrożeń w czasie wojny

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu postępowania podczas zagrożeń czasu wojny. Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji.

 Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą możliwości ochrony przed zagrożeniami czasu wojny.

Sekcja 1. zawiera opis dotyczący przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego (prawa konfliktów zbrojnych).

Sekcja zawiera opis zakazów i nakazów obowiązujących strony uczestniczące w konflikcie zbrojnym. Ilustracja przedstawia uścisk dłoni.

Sekcja 2. zawiera reguły zachowania w sytuacji zagrożenia w rejonie rażenia bronią konwencjonalną. Ilustracja przedstawia walki prowadzone przez żołnierzy na ulicy miasta i kryjące się za załomem muru dzieci. Polecenie dotyczy zasad bezpiecznego zachowania w przypadku zagrożenia bronią konwencjonalną.

Sekcja 3. zawiera opis postępowania w przypadku zagrożenia bronią jądrową, biologiczną i chemiczną. Zasady stosowania indywidualnych środków ochronnych, Ilustracja 1. przedstawia grupę ludzi w kombinezonach ochronnych. Ilustracja 2. przedstawia zniszczone przez wojnę Sarajewo.

Sekcja 4. zawiera prawne podstawy prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia. Opis rodzajów ewakuacji i organy decyzyjne w tym zakresie. Polecenie dotyczy zasad postępowania podczas ogłoszenia ewakuacji.

Sekcja 5. zawiera opis konieczności użycia indywidualnych środków ochronnych, które ogólnie można podzielić na etatowe i zastępcze. Scharakteryzowano środki ochrony dróg oddechowych i skóry. Galeria trzech zdjęć przedstawia etatowe indywidualne środki ochronne. Ilustracja przedstawia pomnik upamiętniający kurdyjskie ofiary broni chemicznej.

Sekcja 6. – charakterystyka zbiorowych środków ochrony – ukryć i schronów. Aplikacja interaktywna prezentuje różnice pomiędzy schronem i ukryciem. Polecenie 3 dotyczy przystosowania piwnicy do funkcji ukrycia.

Podsumowanie – sekcja zawiera wypunktowane podsumowanie dotyczące postępowania podczas zagrożeń czasu wojny. Polecenie 4.1 dotyczy wykonania zastępczych indywidualnych środków ochronnych.

Sekcja Słownik zawiera definicje podstawowych pojęć z zakresu postępowania podczas zagrożeń czasu wojny: etatowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, masowe zagrożenie, miejsca bezpieczne, międzynarodowe prawo humanitarne, samopomoc, schron, strefa zagrożenia, ukrycie, zastępcze środki ochrony przed skażeniami, zbiorowe środki ochrony.

Postępowanie podczas zagrożeń czasu wojny. Zestaw dwóch zadań interaktywnych.

Postępowanie podczas zagrożeń czasu wojny. Zestaw dwóch zadań interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Pilżys, Obrona cywilna w Polsce. Współczesność i perspektywy, Toruń 2019, s. 146.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida