Poszukiwanie Boga?

Starter:

Obraz: Vincent van Gogh; sacrum dla człowieka przełomu XIX i XX wieku; dwa polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia.

Rozdział: Spleen

biogram Charles'a Baudelaire, definicja dekadentyzmu;

Charles Baudelaire Spleen (LXXVIII); sześć ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji utworu.

Rozdział: Próżnia

Informacje o twórczej aktywności Stanisława Koraba‑Brzozowskiego; Stanisław Korab‑Brzozowski Próżnia; pięć ćwiczeń otwartych; ćwiczenie interaktywne dotyczące połączenia fragmentów wiersza z załączonymi ilustracjami.

Rozdział: Symbol

Kazimierz Przerwa‑Tetmajer Symbol; obraz: Arnold Böcklin Ruiny nad morzem; sześć ćwiczeń otwartych związanych z wierszem i obrazem; ćwiczenie interaktywne.

Rozdział: Sztuka współczesna

Sacrum w sztuce współczesnej; omówienie wybranych tekstów kultury: Salvador Dali, Chrystus św. Jana od Krzyża; Andy Warhol, Christ $9,98; Andy Warhol, Jean‑Michela Basiquata instalacja Ten Punching Bags (Last Supper); dwa ćwiczenia otwarte, dwa polecenia.

Rozdział: Zadaniowo

Cztery polecenia; ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Charles Baudelaire, Spleen (LXXVIII), [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Bolesław Wieniawa Długoszowski, Kraków 1990, s. 203.
  • Źródło: Stanisław Korab-Brzozowski, Próżnia, [w:] tegoż, Nim serce ucichło, Warszawa 1910, s. 5.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Symbol, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 398.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida