Potężna Gromadka i jej znaczenie dla rozwoju muzyki