Potop szwedzki

W zasobie opis relacji polsko‑szwedzkich w 2. poł. XVI w. Fakty i wydarzenia, które zbliżyły oba kraje. Zasób zawiera cztery ilustracje: Drzewo genealogiczne Zygmunta III Wazy, mapa Ziemie Rzeczypospolitej zajęte przez Rosję w latach 1570‑1577, Ziemie zajęte przez Rzeczpospolitą po wojnach o Inflanty, Oś czasu oraz dwa ćwiczenia interaktywne pierwsze odnoszące się do drzewa genealogicznego drugie zawiera polecenie do mapy

W opisie okoliczności elekcji Zygmunta III Wazy i detronizacji w Szwecji. Zasób zawiera współczesną fotografię Kolumny Zygmunta oraz ćwiczenie interaktywne.

W krótkim biogramie informacja o związkach Wazów z Jagiellonami oraz opis jak Zygmunt III Waza próbował odzyskać szwedzki tron. W zasobie obraz Petera Paula Rubensa „Portret konny króla Zygmunta III Wazy” ok. 1624 r.

W zasobie krótki biogram Władysława IV Wazy i opis jego dokonań na polskim tronie. Zasób zawiera portret Władysława IV Wazy Petera Paula Rubensa z 1624 r.

W zasobie krótki biogram Jana Kazimierza i okoliczności jego abdykacji. Zasób zawiera portret Jana Kazimierza Wazy Daniela Schultza pochodzący z  1660 r.

W zasobie opowiadanie o przebiegu bitwy pod Kircholmem. Opis zwycięstwa Jana Karola Chodkiewicza na przeważającym wrogiem. Zasób zawiera portret Jana Karola Chodkiewicza z XVII wieku.

We wstępie do zasobu zostały podane przyczyny i przebieg napaści szwedzkich wojsk Karola X Gustawa na Polskę w 1655 r. Zasób zawiera mapę: Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVII wieku i potop szwedzki oraz ćwiczenie interaktywne: które ziemie zostały zajęte przez Szwedów w czasie potopu.

Opis wyjaśniający, jakie znaczenie dla przebiegu wojny miała obrona Jasnej Góry oraz ciekawostka o klasztorze. W zasobie również obraz Januarego Suchodolskiego „Obrona Jasnej Góry 1655”.

W zasobie opis drugiego etapu potopu szwedzkiego, od obrony Jasnej Góry do pokoju w Oliwie. Zasób zawiera portret z epoki Stefana Czarnieckiego.

Opis zniszczeń i rabunków dokonanych przez Szwedów na ziemiach polskich. Ciekawostka. Zasób zawiera współczesną fotografię dziedzińca zamku w Ujeździe.

Krótki tekst na temat Zamku Królewskiego w Warszawie siedziby Wazów.

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Kazimierz Cebrowski, Roczniki miasta Łowicza, red. Karolina Wanda Rutkowska, 1937, s. 23.