Powódź - niebezpieczna woda

Dzieci zapoznają się m.in. z zasadami zachowania podczas zagrożenia powodzią, uczą się również odczytywać znaki sygnalizacyjne oraz utrwalają numery telefonów służb ratowniczych. Film przedstawia powódź - zjawisko przyrodnicze - czym jest, jakie są przyczyny powstawania, zagrożenia. Stanowi podstawę do rozmowy ukierunkowanej na temat unikania zagrożeń i właściwego zachwoania podczas sytuacji kryzysowej. Ilusracja przedstawia podstawowe znaki sygnalizacyjne używane podczas powodzi. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.