Powstawanie atolu

Schemat przedstawia etapy powstawania atolu. Są one zobrazowane rysunkami wraz z krótkim objaśnieniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida