Powtórzenie wiadomości o czasowniku

Celem lekcji jest sprawdzenie dotychczasowej wiedzy uczniów o czasowniku. Uczniowie wykonują ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida