Poznajemy arkusz kalkulacyjny – karta pracy

Karta podsumowująca i sprawdzająca pracę ucznia na lekcji omawiającej arkusz kalkulacyjny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.