Poznajemy folklor Czarnych Górali. Spotkanie z przedstawicielami zespołu regionalnego "Dolina Popradu" reprezentującymi folklor Czarnych Górali (górali nadpopradzkich)

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą poznawać elementy kultury ludowej z najbliższego otoczenia oraz kształtować postawy zainteresowania kulturą regionu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.