Poznajemy znaki chromatyczne

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Poznajemy znaki chromatyczne". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z muzycznymi znakami chromatycznymi – bemolem, krzyżykiem, kasownikiem. Wyjaśnienie pochodzenia znaków oraz ich zastosowania. Ukazanie graficzne znaków chromatycznych na pięciolinii oraz w utworach muzycznych - w partyturach. Zapoznanie uczniów z piosenką „Tratwa blues” oraz wskazanie przez uczniów znaków chromatycznych w tej piosence. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida