Praca mojego serca

Szkoła podstawowa I-III
Kategorie
Edukacja polonistyczna
Wychowanie fizyczne
Edukacja przyrodnicza
Edukacja informatyczna
Edukacja społeczna
Udostępnij

Materiał interaktywny przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera ilustracje oraz ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.