Praca prądu elektrycznego

Wstęp do tematu: Praca prądu elektrycznego. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: przypomnienie definicji napięcia elektrycznego; rozumowanie prowadzące do wyprowadzenia wzoru na prące prądu elektrycznego W=UIt; wprowadzenie kilowatogodziny jako jednostki pracy prądu; przeliczenie kilowatogodziny na dżule; ciekawostkę związaną z uczonym James Prescott Joule'em (zdjęcie); trzy ćwiczenia interaktywne różnego typu ( prawda/fałsz, dopasowanie, wypełnienie pustych miejsc).

Zasób zawiera: cztery przykłady rozwiązania zadania dotyczącego pracy prądu elektrycznego i trzy ćwiczenia interaktywne -wypełnianie pustych miejsc w rozwiązaniu zadań tekstowych.

Zasób zawiera: trzy sformułowania podsumowujące oraz dwa polecenia dla ucznia dotyczące oszacowania kosztów zużycia energii elektrycznej.

Zasób zawiera: zestaw czterech ćwiczeń interaktywnych różnego typu (przyporządkuj, połącz w pary, wybierz odpowiedź, uzupełnij puste miejsca) z możliwością sprawdzenia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida