Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych.

Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Udostępnij

Poradnik dotyczy pracy z uczniem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia. Publikacja zawiera przykłady zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym i pozalekcyjnym np. scenariusze lekcji, konspekty, bank ćwiczeń, a także aktywizujące metody i formy pracy.