Prąd elektryczny i jego natężenie

Wstęp do tematu: Prąd elektryczny i jego natężenie. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię wtyczki elektrycznej, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: nawiązanie do wiadomości z elektrostatyki (przewodniki i izolatory, nośniki ładunku elektrycznego); określenie prądu elektrycznego przez analogię do pływania łódek po rzece; wprowadzenie pojęcia napięcia elektrycznego; ogólne określenie prądu elektrycznego; wyjaśnienie ruchu elektronów zobrazowane rysunkiem przedstawiającym ruch ładunków w przewodnikach o różnych kształtach przekroju poprzecznego; ćwiczenie interaktywne‑zadanie prawda/fałsz zawierające trzy sformułowania dotyczące natężenia prądu; definicję natężenia prądu elektrycznego wraz ze wzorem , wyjaśnieniem symboli wew zorze i jednostkami; wyjaśnienie wzoru na przykładzie; określenie ampera i jego podwielokrotności; ciekawostkę związaną z prawem Ampère'a; rysunek przedstawiający André‑Marie Ampère'a.

Zasób zawiera: określenie amperomierza; zdjęcie amperomierza i miernika uniwersalnego; opis doświadczenia, którego celem jest kształtowanie umiejętności posługiwania się miernikiem uniwersalnym – amperomierzem; tabelaryczne zestawienie pt. Wartości natężenia prądu dla wybranych urządzeń; polecenie dla ucznia do wykonania pod opieką osoby dorosłej polegające na odczytaniu wartości natężenia prądu w wybranych urządzeniach; dwa ćwiczenia interaktywne dotyczące definicji natężenia prądu (obliczeniowe).

Zasób zawiera: przykłady rozwiązania zadania obliczeniowego związanego z definicją natężenia prądu, część zadań jest zilustrowana wykresami; część zadań interaktywnych polega na uzupełnianiu pustych miejsc z w tekście.

Zasób zawiera: sformułowania podsumowujące; polecenie dla ucznia w postaci doświadczenia, którego celem jest kształtowanie umiejętności posługiwania się miernikiem uniwersalnym – amperomierzem; polecenie dla ucznia związane z wyszukaniem informacji dotyczących bezpiecznika i jego wykorzystania.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: amper, amperomierz.

Zasób zawiera ćwiczenia interaktywne różnego typu z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida