Prawo powszechnego ciążenia

Wstęp do tematu: Prawo powszechnego ciążenia. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię komety, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wstęp historyczny dotyczący przyczyn ruchu planet dookoła Słońca (Arystoteles, Kopernik, Kartezjusz, Kepler, Hook, Halley, Newton); określenie siły grawitacji; prawo powszechnej grawitacji zilustrowane rysunkiem; odwołanie do III zasady dynamiki; rysunek przedstawiający siły wzajemnego oddziaływania między Słońcem i Ziemią; formułę matematyczną obrazującą prawo powszechnej grawitacji; wartość stałej grawitacji G; polecenie dla ucznia (zadanie obliczeniowe); rozwiązanie problemu polegającego na porównaniu siły dośrodkowej, jaka działa na każdy 1 kg masy Księżyca, z siłą grawitacji działającą na 1 kg masy dowolnego ciała na powierzchni Ziemi; rozwiązanie problemu polegającego na obliczeniu wartości siły przyciągania grawitacyjnego Ziemi przez Słońce; rozwiązanie problemu polegającego na obliczeniu wartości siły, jaką Ziemia przyciąga jabłko o masie 200 g; ćwiczenie interaktywne typu dopasowanie elementów.

Zasób zawiera: cztery sformułowania podsumowujące dotyczące prawa powszechnej grawitacji wraz ze wzorem i jednostkami; dwa polecenia dla ucznia składające się z trzech poleceń każde.

Zasób zawiera biogramy: Edmond Halley, Robert Hooke, Christiaan Huygens, Isaac Newton

Zasób zawiera: trzy ćwiczenia interaktywne (wyboru odpowiedzi, prawda/ fałsz, obliczeniowe wyboru odpowiedzi).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida