Prędkość, droga i czas

Szkoła podstawowa
Fizyka
Udostępnij

Wypełniając schemat 9a uczniowie zamieniają jednostki prędkości według wzoru. Korzystając z  na S, v, t uzupełniają tabelę, zamieniając jednocześnie jednostki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida